Registratie en kwaliteitsbewaking


 

Ik ben lid van de beroepsverenigingen BPSW en NFG en geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker en therapeut. De genoemde lidmaatschappen staan borg voor deskundigheid, mogelijkheden van vergoeding bij ziekenfondsen, een klachten- en tuchtreglement en het werken volgens ethische codes. De ethische code impliceert o.a. dat er geen inhoudelijke informatie over cliënten worden verstrekt aan derden, zonder toestemming van de cliënt zelf.

 

  • Beroepsvereniging: NFG,   RBCZ en BPSW
  • voldoet aan Wkkgz
  • Zorgverlenersnummer: individueel: 034523, praktijkK 013490
  • Brig-registratienummer: 6104145871
  • Registratie WIH (Wetenschappelijk Instituut voor haptonomie)
  • RBCZ licentienummer: 809059r

logo_srbag_transparant    Logos