Verwijzers/samenwerking


De meeste mensen die hulp nodig hebben, melden zich zelf aan bij de praktijk. Vaak gebeurt dit via de website of door persoonlijke ervaringen van clienten. Een klein gedeelte wordt door professionals verwezen naar haptotherapie. Te denken valt aan bijvoorbeeld huisartsen, psychiaters, GZ psychologen en bedrijfsartsen. Met toestemming wordt op verzoek informatie uitgewisseld over het verloop van het proces en advisering bij bijv. re-integratie.

Ik sta open voor samenwerking met andere hulpverleners onder andere binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten of eerstelijns psychologen. Vaak kan een lichaamsgerichte behandeling aanvullend zijn bij de bestaande hulpverlening.