Wat is imaginatie?


Wat mensen werkelijk zijn, is te vinden in hun innerlijke beelden. Onze gedachten, gevoelens en concrete gedragingen worden voor een groot deel bepaald door de beelden die ons bezielen. Vanaf de prehistorie tot  en met de moderne reclame worden beelden gebruikt in bijvoorbeeld commercie, opvoeding, onderwijs, politiek, coaching en gezondheidszorg. Iedereen wordt voortdurend beïnvloed door de eigen beelden(bewuste en onbewuste zelfbeelden) en door de beelden uit de omgevingen cultuur. Wie goed luistert, merkt dat mensen vanzelf beelden gebruiken om zichzelf en hun situatie te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan: “ik zie de zon weer schijnen”, “ik ga door de hel”, “mijn loopbaan zit in de lift” en “het bedrijf staat voor de afgrond”. De meest klassieke vorm van imaginatie is die waarbij men de ogen sluit. Maar de ogen  kunnen ook geopend blijven, zoals bij terloopse imaginatie in het gesprek of tijdens het werken met ansichtkaarten of foto’s. Het gevoelsmatige contact met de beelden is de belangrijkste werkzame factor. Daartoe kent imaginatie een heel scala van verdiepende technieken. Tekenen en rollenspelen zijn voorbeelden van expressieve vormen van imaginatie. Daarnaast geven beelden vaak verrassende nieuwe inzichten doordat ze uit een precognitieve bewustzijnslaag tenderen te komen. Bij imaginatie gaat het niet alleen om visuele beelden. Tot het domein van de verbeelding behoren ook waarnemingen van geluid, geur, tast, smaak, beweging en gevoel. Imaginatie vereist geen bijzonder intelligentieniveau, maar wel ontvankelijkheid voor de methode en nieuwsgierigheid naar wat de beeldenwereld brengt. In eerste instantie geeft de coach meestal de aanzet tot de beeldvorming, maar de meeste invloed hebben de beelden die in de persoon zelf opkomen. Imaginatie kan met indringende gevoelens gepaard gaan, vergelijkbaar met gevoelens die men bij een spannende film kan hebben, waarbij het bijzondere is dat de “film” het eigen leven betreft. Het ontwikkelen van rust en concentratie is vaak het begin van het imaginatieproces. Dat proces eindigt met betekenisvolle beelden en symbolen vertalen naar het dagelijkse leven (concretiseringen). Voor cliënten kan imaginatie een krachtig middel voor zelfsturing zijn. Een nuttig instrument om zelf oplossingen te vinden en de eigen creatieve vermogens te mobiliseren.