Kinderhaptonomie


Haptotherapie helpt kinderen die in de knoop zijn geraakt met hun gevoelens en emoties, zelfvertrouwen zijn verloren of contacten met anderen zijn gaan vermijden.

De ontwikkeling van een kind
Kinderen ontdekken al voelend en tastend de wereld. Door het verkennen van de wereld leren ze de wetmatigheden van het leven kennen en ontwikkelen ze een gevoel voor zichzelf en de omgeving. Elk kind ontwikkeld zich op een eigen en unieke wijze.

Kinderen zijn echte voelers
Kinderen verstaan de taal van gevoel en aanraking gemakkelijker dan volwassenen. Kinderen denken niet na over wat ze voelen. Als contact goed voelt gaan ze er naar toe, als het niet goed voelt gaan ze er van weg. Als er dingen gebeuren die ze niet aan kunnen zullen ze zich afsluiten, kunnen ze in de knoop raken met hun emoties met als gevolg dat ze contact gaan vermijden.

Hulp bij Kind-problemen
Kinderen kunnen door gebeurtenissen in hun leven, gezin, school of door hun eigen problematiek (bijv. angst, gevoeligheid, hoog begaafdheid, gepest worden) niet meer lekker in hun vel zitten. Of misschien dat je kind in zijn/haar ontwikkeling belemmerd wordt of achterblijft ten opzichte van andere kinderen.
Dan is het fijn als je je kind hierbij kan helpen. Soms kom je hier als ouder niet alleen uit en is het prettig ondersteuning te vragen bij een therapeut.