Integraal haptotherapie


Therapie is er voor mensen die in hun dagelijks leven niet goed functioneren, die lijden, pijn hebben, fysiek of geestelijk en daar vanaf willen of, wanneer het niet mocht gaan, leren er beter mee om te gaan.
Integraal haptotherapie is een behandeling die er op gericht is mensen te helen, door zowel aandacht te besteden aan hun lichaam als aan hun emoties, gevoelens en gedachten. Zodoende wordt er een proces van bewustwording in gang gezet , zodat mensen beter leren te luisteren naar hun lichaam, hun behoeftes en innerlijke conflicten.

Daarnaast worden er praktische adviezen gegeven hoe je met het probleem om kunt gaan en op welke manier je in het hier en nu actie kunt ondernemen. De therapie is gebaseerd op de holistische filosofie waarin word uitgegaan van de eenheid van het mentale, fysieke en energetische deel.