Verzuimbegeleiding


Als een individuele werknemer langer dan zes weken ziek is, moet er een plan van aanpak (Poortwachterswet) worden gemaakt waardoor de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Als u ziek bent geworden door psycho-sociale factoren en deze zijn belemmerend om uw werk weer te hervatten dan kan begeleiding d.m.v. coaching belangrijk zijn.
Deze coachingstrajecten kunt u zelf initieren bij uw werkgever. Het kan ook zijn dat de bedrijfsarts of werkgever u adviseren om zo’n traject aan te gaan.
De individele begeleiding heeft ten doel: ondersteuning te bieden voor innerlijke rust, stressfactoren te achterhalen, inzicht te krijgen in onderliggende of omgevingsgerichte factoren, draagkracht te vergroten en reintegratie te bevorderen
Voor de inhoud van genoemde verzuimbegeleidingstrajecten gelieve nader contact op te nemen.