Vergoedingen


Vergoeding via de aanvullende ziektekostenverzekering
Er zijn vele ziektekostenverzekeraars (o.a. IZZ, CZ, VGZ, IAK,OHRA, Menzis, ONVZ en etc.) die onze hulpverlening geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Voor alternatieve bewegingstherapieën heeft IZZ, VGZ  een groot aantal zorgaanbieders aangewezen. Onze praktijk word hier ook vernoemd als belangrijke zorgaanbieder. U vind dit terug in de Zorggids  (zorgsoort: alles) op de website van de IZZ en VGZ.

Mocht uw zorgverzekering aangeven; geen vergoeding te verstrekken. gelieve  kontakt op te  nemen met de praktijk daar wij steeds vaker te horen krijgen dat de zorgverzekering niet goed op de hoogte zijn van hun eigen voorwaarden!

Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten
Via de gemeentelijke sociale diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling.
Vergoeding door uw werkgever
Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (deels) te betalen; zeker als het gaat om problemen die op de werkplek hun invloed hebben.

Het persoonsgebonden budget
Een deel van onze hulpverlening komt in aanmerking voor vergoeding middels een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). Deze regeling wordt verzorgd door het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.

Tegemoetkoming door diverse onderwijsinstellingen
Soms is het mogelijk voor studenten om via hun opleiding een vergoeding van hulp bij ons te krijgen (er is een soort fonds voor bij sommige scholen).

Vergoeding door een fonds
Voor clienten die hulp nodig hebben omdat zij slachtoffer zijn van een misdrijf, is in sommige gevallen vergoeding van hulpverlening mogelijk via fondsen, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Letselschade
Het kan zijn dat uw hulpvraag samenhangt met het feit dat een ander bij u bedoeld dan wel onbedoeld letselschade heeft veroorzaakt. U kunt dan een procedure starten om de kosten van hulp te verhalen op de tegenpartij.

Fiscale regelingen
Op basis van het arrest van het gerechtshof te Den Bosch d.d. 19-02-2004 nr. 01/10875 zijn therapiekosten volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn psychisch lijden.