Psychologische begeleiding

Individueel

Wanneer wil je  individuele psychologische begeleiding?Als je in een moeilijke fase van je leven zit, van koers bent geraakt of in de knel bent gekomen, als je last hebt van blokkades, bij burnout, bij stress, of een energietekort ervaart, of een ernstige ziekte hebt (gehad). Als je geen lol meer hebt, een teleurstellende relatie hebt (gehad), sexproblemen hebt, ook bij bisexualiteit,  jezelf gespannen of opgejaagd voelt en er van alles “moet”. En als je op zoek bent naar ander werk of een andere werkkring , als je moeilijk met verantwoordelijkheid kan omgaan of keuzes kunt maken in je leven.
De praktijk geeft begeleiding in meer zicht te krijgen in je eigen talent en kracht en die ook beter weet te benutten, een passende koers vindt in je leven en werken (zo nodig ander werk of een andere werkkring). Dat je jezelf fitter en vitaler gaat voelen. Dat je harmonie vindt, met als resultaat evenwicht en rust in geest en lichaam, dat je weer meer zelfwaardering krijgt en trotser durft te zijn op jezelf en dat ook met plezier kan uitstralen naar anderen. Dat je verlost raakt van het heilig “moeten”, meer ruimte en vrijheid gaat voelen om ergens voor te gaan en dat je in staat bent meer liefde en warmte te kunnen ontvangen en geven.
Welke klachten woorden er bijv. behandeld:

 • piekeren, slapeloosheid, vermoeidheid
 • verwerken van ziekten, handicaps, verlies, trauma
 • stress, burnout, disbalans werk/privé
 • angst en paniek, onzekerheid, depressiviteit, geringe eigen waarde, trauma gerelateerde problemen, persoonlijkheidsproblematiek

Start van individuele therapie:

 • Er is geen wachtlijst , meestal kunnen we snel een afspraak maken.
 • Iedere therapie begint met een intake- en kennismakingsgesprek; dit gesprek is bedoeld om te vertellen wat er precies aan de hand is en om te bepalen welke hulp (methodiek) noodzakelijk is. Tevens kijken we of het klikt tussen ons om met elkaar aan de hulpvraag te werken. We kijken ook samen naar het aanpak-plan.
 • In het begin zijn de consulten eenmaal per week of twee weken; daarna is dat meestal minder frequent.
 • De therapie is afgerond als er geen problemen of belemmeringen meer zijn of als er meer helderheid is gekomen; het is niet precies aan te geven hoelang de therapie duurt, dat verschilt per situatie en afhankelijk van hulpvraag, aard en ernst van het probleem.  gemiddeld hebben we 6 afspraken.
 • Het is ook mogelijk om een eenmalig adviesconsult te nemen zonder vervolggesprekken.

Kosten en vergoeding

 • Kijk hiervoor bij ‘Vergoedingen’ op de site.
 • Mocht uw zorgverzekering aangeven geen vergoeding te verstrekken , is het belangrijk om even contact op te nemen met de praktijk. Uit ervaring weet we dat zorgverzekeraars en verzekerde de verkeerde vragen stellen bij vergoeding toetsing .  Vergoedingen zijn  afhankelijk van aansluiting beroepsvereniging van de therapeut en niet van de gebruikte behandeling of methodiek.

Integraal haptotherapie

Therapie is er voor mensen die in hun dagelijks leven niet goed functioneren, die lijden, pijn hebben, fysiek of geestelijk en daar vanaf willen of, wanneer het niet mocht gaan, leren er beter mee om te gaan.  
Integraal haptotherapie is een behandeling die er op gericht is mensen te helen, door zowel aandacht te besteden aan hun lichaam als aan hun emoties, gevoelens en gedachten. Zodoende wordt er een proces van bewustwording in gang gezet , zodat mensen beter leren te luisteren naar hun lichaam, hun behoeftes en innerlijke conflicten. Daarnaast worden er praktische adviezen gegeven hoe je met het probleem om kunt gaan en op welke manier je in het hier en nu actie kunt ondernemen. De therapie is gebaseerd op de holistische filosofie waarin word uitgegaan van de eenheid van het mentale, fysieke en energetische deel.

Relatietherapie

Relatieproblemen zijn vaak een gevolg van een verstoorde communicatie binnen de relatie. Soms word dit veroorzaakt door bijvoorbeeld; ziekte van gezinslid, spanningen ontstaan door problemen op het werk of opvoeding. De partners kunnen, na een tijdje, steeds verder uit elkaar groeien en soms zorgt het zelfs voor heftige conflicten.
In de therapie proberen we, gedeeltelijk door gesprekken, de patronen in de communicatie helder te krijgen. Wat de blokkades zijn en wat de partners er aan kunnen doen. Maar het gaat niet alleen om woorden of inzicht. Maar om vooral ook te voelen wat genoemde patronen en blokkades met een relatie doet en hoe het anders kan voelen. Hierbij maak ik gebruik van haptonomische ervaringsoefeningen afhankelijk van de vraag.

Kinderhaptonomie

Haptotherapie helpt kinderen die in de knoop zijn geraakt met hun gevoelens en emoties, zelfvertrouwen zijn verloren of contacten met anderen zijn gaan vermijden.

De ontwikkeling van een kind
Kinderen ontdekken al voelend en tastend de wereld. Door het verkennen van de wereld leren ze de wetmatigheden van het leven kennen en ontwikkelen ze een gevoel voor zichzelf en de omgeving. Elk kind ontwikkeld zich op een eigen en unieke wijze.

Kinderen zijn echte voelers
Kinderen verstaan de taal van gevoel en aanraking gemakkelijker dan volwassenen. Kinderen denken niet na over wat ze voelen. Als contact goed voelt gaan ze er naar toe, als het niet goed voelt gaan ze er van weg. Als er dingen gebeuren die ze niet aan kunnen zullen ze zich afsluiten, kunnen ze in de knoop raken met hun emoties met als gevolg dat ze contact gaan vermijden.

Hulp bij Kind-problemen
Kinderen kunnen door gebeurtenissen in hun leven, gezin, school of door hun eigen problematiek (bijv. angst, gevoeligheid, hoog begaafdheid, gepest worden) niet meer lekker in hun vel zitten. Of misschien dat je kind in zijn/haar ontwikkeling belemmerd wordt of achterblijft ten opzichte van andere kinderen.
Dan is het fijn als je je kind hierbij kan helpen. Soms kom je hier als ouder niet alleen uit en is het prettig ondersteuning te vragen bij een therapeut.

Coaching

Coaching is een actieve, daadkrachtige en persoonlijke manier om een wens tot verandering in je werk of privé-leven te ondersteunen. Het helpt je gericht toe te werken naar een vooraf omschreven doel. Het levert resultaat op voor uzelf en voor uw omgeving (bijv. de werkgever). U verbetert uw communicatie, verhoogt uw effectiviteit en verstevigt uw zelfvertrouwen. Je leert om te gaan met je weerstanden en het doorbreken van gedragspatronen. Coaching is gericht op het ontdekken en benutten van kwaliteiten en is altijd persoonsgebonden en dus maatwerk. Coachingstrajecten zijn bijvoorbeeld gericht op: persoonlijke effectiviteit, werkgerelateerde problemen, timemanagement, stresspreventie, zelfvertrouwen, efficiëntie of conflicten.

Verzuimbegeleiding

Als een individuele werknemer langer dan zes weken ziek is, moet er een plan van aanpak (Poortwachterswet) worden gemaakt waardoor de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Als u ziek bent geworden door psycho-sociale factoren en deze zijn belemmerend om uw werk weer te hervatten dan kan begeleiding d.m.v. coaching belangrijk zijn. Deze coachingstrajecten kunt u zelf initieren bij uw werkgever. Het kan ook zijn dat de bedrijfsarts of werkgever u adviseren om zo’n traject aan te gaan. De individele begeleiding heeft ten doel: ondersteuning te bieden voor innerlijke rust, stressfactoren te achterhalen, inzicht te krijgen in onderliggende of omgevingsgerichte factoren, draagkracht te vergroten en reintegratie te bevorderen. Voor de inhoud van genoemde verzuimbegeleidingstrajecten gelieve nader contact op te nemen.

Stressmanagement

Zolang de eisen die aan iemand worden gesteld niet hoger zijn dan wat diegene aan kan, is er weinig aan de hand. De draagkracht en draaglast zijn dan met elkaar in evenwicht. De maatschappij verlangt steeds meer van ons en als we geen eigen grenzen stellen, verliezen we het contact met onszelf. Er kunnen dan klachten ontstaan. Als je te lang met stressklachten blijft rondlopen, kan er overmatige vermoeidheid en overspanning optreden. Hoe langer dat duurt, des te groter is de kans op een burn-out.

Hoe kom je nu weer in balans?
Hier zijn verschillende manieren voor. In een eerste ontmoeting bepalen we samen welk traject het best bij u past. Advisering, procesgerichte gesprekken, therapeutische interventies, ontspanningstechnieken, haptonomie voor gevoelens en grensherkenning zijn onderdelen die op maatwerk worden gegeven.