Op deze pagina vindt u informatie over onze tarieven, vergoedingen en voorwaarden.  Voor vragen ohierover kun u contact opnemen met de praktijk.

Verwijzers

Samenwerking met andere hulpverleners

De meeste mensen die hulp nodig hebben, melden zich zelf aan bij de praktijk. Vaak gebeurt dit via de website of door persoonlijke ervaringen van clienten. Een klein gedeelte wordt door professionals verwezen naar haptotherapie. Te denken valt aan bijvoorbeeld huisartsen, psychiaters, GZ psychologen en bedrijfsartsen. 
Met toestemming wordt op verzoek informatie uitgewisseld over het verloop van het proces en advisering bij bijv. re-integratie. 

Ik sta open voor samenwerking met andere hulpverleners onder andere binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten of eerstelijns psychologen. Vaak kan een lichaamsgerichte behandeling aanvullend zijn bij de bestaande hulpverlening.

Tarieven

voor particulieren per 01-09-2014

Therapie

€ 85,-
 • Per sessie
 • Individueel
 • ca. 60 minuten

Coaching

€ 85,-
 • Per sessie
 • Individueel
 • ca. 60 minuten

Relatietherapie

€ 55,- p.p.
 • Per sessie
 • Prijs per persoon
 • ca. 75 minuten

PGB begeleiding

€55,-
 • Per sessie
 • Individueel
 • ca. 60 minuten

Alle prijzen zijn inclusief en exclusief eventuele reiskosten. Na elke sessie betaalt u contant. U krijgt dan een factuur, die vaak gedeclareerd kan worden bij bijvoorbeeld de werkgever of de ziektekostenverzekeraar (enkele voorbeelden: IZZ, CZ, VGZ, ONVZ, IZA, IAK, Menzis, PMA, PNO.  (zie ook vergoedingen). 

De praktijk word ook vernoemd als belangrijke zorgaanbieder in de Zorggids op de website van bijv. de IZZ, CZ en VGZ. Heeft u vragen over de vergoedingen? Gelieve contact op te nemen met de praktijk. Ook als de hierboven genoemde zorgverzekeraars aangeeft dat praktijk niet vermeld is de zorggids! (dit heeft vaak met verkeerde zoekfunctie te maken). Wij informeren u graag.


Tarieven voor organisaties
Profit en non-profit organisaties kunnen een offerte op maat aanvragen.


Vergoeding GGZ 2015
Vanaf 2014 verandert de gehele structuur van de geestelijke gezondheidszorg. Heb je psychologische klachten, dan ga je allereerst naar je huisarts. Veel huisartsen werken samen met een Praktijkondersteuner voor de GGZ, de POH-GGZ. Zij bepalen of er mogelijk sprake is van een psychiatrische stoornis, volgens de DSM-V. Wanneer zij dit vermoeden hebben en ze behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, verwijzen zij je door naar een psycholoog. 

Vanaf 2014 zijn er geen veranderingen in de haptonomische en haptotherapeutische hulpverlening die de praktijk aanbied. Als er sprake is van een psychiatrische stoornis dan wordt je behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Vallen je klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen, dan wordt dat vanaf 2014 onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg, wordt zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Alleen therapeutische/curatieve behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking.
Zoals hier beschreven worden de vergoedingsmogelijkheden steeds complexer. Als u hier vragen over heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met de praktijk.

Behandelingen die vergoed worden uit de basisverzekering worden ingedeeld in 3 producten:

 • Basis GGZ Kort: Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Maximaal 294 minuten.
 • Basis GGZ Middel: Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven. Maximaal 495 minuten.
 • Basis GGZ Intensief: Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Maximaal 750 minuten.Basis GGZ Chronisch: Voor risicovolle stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie. Maximaal 753 minuten.

Vergoedingen

Vergoeding via de aanvullende ziektekostenverzekering
Er zijn vele ziektekostenverzekeraars (o.a. IZZ, CZ, VGZ, IAK,OHRA, Menzis, ONVZ en etc.) die onze hulpverlening geheel of gedeeltelijk vergoeden. Voor alternatieve bewegingstherapieën heeft IZZ, VGZ  een groot aantal zorgaanbieders aangewezen. Onze praktijk word hier ook vernoemd als belangrijke zorgaanbieder. U vind dit terug in de Zorggids  (zorgsoort: alles) op de website van de IZZ en VGZ.
Mocht uw zorgverzekering aangeven; geen vergoeding te verstrekken. gelieve  kontakt op te  nemen met de praktijk daar wij steeds vaker te horen krijgen dat de zorgverzekering niet goed op de hoogte zijn van hun eigen voorwaarden!

Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten
Via de gemeentelijke sociale diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling.

Vergoeding door uw werkgever
Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (deels) te betalen; zeker als het gaat om problemen die op de werkplek hun invloed hebben.

Het persoonsgebonden budget
Een deel van onze hulpverlening komt in aanmerking voor vergoeding middels een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). Deze regeling wordt verzorgd door het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.

Tegemoetkoming door diverse onderwijsinstellingen
Soms is het mogelijk voor studenten om via hun opleiding een vergoeding van hulp bij ons te krijgen (er is een soort fonds voor bij sommige scholen).

Vergoeding door een fonds
Voor clienten die hulp nodig hebben omdat zij slachtoffer zijn van een misdrijf, is in sommige gevallen vergoeding van hulpverlening mogelijk via fondsen, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Letselschade
Het kan zijn dat uw hulpvraag samenhangt met het feit dat een ander bij u bedoeld dan wel onbedoeld letselschade heeft veroorzaakt. U kunt dan een procedure starten om de kosten van hulp te verhalen op de tegenpartij.

Fiscale regelingen
Op basis van het arrest van het gerechtshof te Den Bosch d.d. 19-02-2004 nr. 01/10875 zijn therapiekosten volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn psychisch lijden.

Kwaliteitsbewaking

& Registraties

Ik ben lid van de beroepsverenigingen BPSW en NFG en geregistreerd bedrijfsmaatschappelijk werker en therapeut. De genoemde lidmaatschappen staan borg voor deskundigheid, mogelijkheden van vergoeding bij ziekenfondsen, een klachten- en tuchtreglement en het werken volgens ethische codes. De ethische code impliceert o.a. dat er geen inhoudelijke informatie over cliënten worden verstrekt aan derden, zonder toestemming van de cliënt zelf.

 • Beroepsvereniging: NFG,   RBCZ en BPSW
 • voldoet aan Wkkgz
 • Zorgverlenersnummer: individueel: 034523, praktijkK 013490
 • Brig-registratienummer: 6104145871
 • Registratie WIH (Wetenschappelijk Instituut voor haptonomie)
 • RBCZ licentienummer: 809059r